Το πλαίσιο της ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπείας online

Ψυχοθεραπεία online πλαίσιο - Paul Klee

Η ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία λαμβάνει χώρα μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Ο λόγος της ύπαρξης αυτού του πλαισίου είναι η διατήρηση της αίσθησης της ασφάλειας, της συνέπειας και της σοβαρότητας της ψυχοθεραπευτικής δουλειάς. Παρακάτω περιγράφονται τα χαρακτηριστικά του πλαισίου αυτού και ο τρόπος λειτουργίας του. Το πλαίσιο, όπως περιγράφεται εδώ, είναι κατά το πλείστον το ίδιο με αυτό που χρησιμοποιείται γενικότερα εντός και εκτός της Ελλάδας από ψυχαναλυτικούς ψυχοθεραπευτές και ισχύει και για την ψυχοθεραπεία και ψυχολογική υποστήριξη online.

Ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία – Διάρκεια της θεραπείας

Η ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία μπορεί να διαρκέσει από μερικούς μήνες (βραχυπρόθεσμη ψυχοθεραπεία) εώς και χρόνια (μακροπρόθεσμη ψυχοθεραπεία), ωστόσο ακόμα και ένας μικρότερος αριθμός συνεδριών, ως ψυχολογική υποστήριξη, μπορεί να αποβεί εξαιρετικά χρήσιμος.

Η βραχυπρόθεσμη ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία

Η βραχυπρόθεσμη ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία συνήθως διαρκεί από 16 εώς 20 συνεδρίες, συνήθως μία φορά την εβδομάδα (δηλαδή για περίπου 4 με 5 μήνες). Σε αυτή την περίπτωση είναι εστιασμένη σε συγκεκριμένα θέματα που θεραπευτής και θεραπευόμενος μαζί θέτουν στις πρώτες συναντήσεις σύμφωνα με τις ανάγκες του θεραπευόμενου. Η βραχυπρόθεσμη ψυχοθεραπεία μπορεί να καλύψει τα θέματα που φέρνουν κάποιον στην ψυχοθεραπεία ως έναν βαθμό, συνήθως αρκετά ικανοποιητικό ώστε να μπορέσει να προχωρήσει. Ωστόσο, αναγκαστικά κάποια θέματα που θα έρθουν στην επιφάνεια θα μείνουν έξω από τον φακό της προσοχής. Αυτά μπορούν να ονομαστούν, ώστε στο μέλλον να μπορέσει ο θεραπευόμενος να τα σκεφτεί και να τα κοιτάξει, αν και όταν το θελήσει.

Η μακροπρόθεσμη ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία

Η μακροπρόθεσμη ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία, διάρκειας ενός και παραπάνω χρόνων, είναι σαφώς πλουσιότερη, ειδικά αφού δεν περιορίζεται από την οριοθέτηση συγκεκριμένων θεμάτων. Επιπλέον, επιτρέπει στον θεραπευόμενο να εξερευνήσει τα θέματα που τον απασχολούν δίχως το άγχος του σύντομα επερχόμενου τέλους της θεραπείας.

Η διάρκεια της ψυχαναλυτικής συνεδρίας

Η διάρκεια της συνεδρίας είναι πάντα 50 λεπτά.

Η ψυχοθεραπευτική ώρα ξεκινάει πάντα την συμφωνημένη ώρα και τελειώνει την συμφωνημένη ώρα. Συνεπώς οι ώρες των συνεδριών του ψυχοθεραπευτή είναι προκαθορισμένες μέσα στην ημέρα και ο θεραπευόμενος θα γνωρίζει πάντα πως δεν θα χρειαστεί να περιμένει επ’ αόριστον για την συνεδρία του, όπως για παράδειγμα συνηθίζεται στην επίσκεψη στον γιατρό.

Η συχνότητα των συνεδριών

Οι συνεδρίες γίνονται το λιγότερο μια φορά την εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα πάντα. Είναι σημαντικό να ξέρετε πως η συγκεκριμένη ώρα μέσα στην εβδομάδα είναι δική σας και είναι ο χώρος και ο χρόνος Ειρήνη Μπακοπούλου online ψυχολογος Ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία ψυχολογος Θεσσαλονικη Ρολόιστον οποίο μπορείτε να φέρετε όλα αυτά που σας απασχολούν, να νιώθετε ότι εκεί ανήκουν και έχουν κάπου να πάνε όπου θα ακουστούν και θα επεργαστούν με την ψυχοθεραπεύτριά σας. Αυτό εξυπηρετεί στο να νιώσετε μεγαλύτερη ασφάλεια και σταθερότητα μέσα στην διαδικασία της ψυχοθεραπείας. Η ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία μπορεί να είναι εξαιρετικά χρήσιμη όταν γίνεται μία φορά την εβδομάδα. Ωστόσο, ανάλογα με την περίπτωση και το αίτημα που έφερε τον θεραπευόμενο στην ψυχοθεραπεία, η συχνότητα μπορεί να είναι δύο ή και περισσότερες φορές την εβδομάδα. Η συχνότητα των συνεδριών καθορίζεται στις πρώτες συναντήσεις και ανάλογα με την περίπτωση, δηλαδή την σοβαρότητα και την ένταση της δυσκολίας του θεραπευόμενου.

Η μεγαλύτερη συχνότητα δίνει στον θεραπευόμενο την δυνατότητα να διατηρεί ευκολότερα στο μυαλό του μια συνέχεια από την μία συνεδρία στην άλλη και να μην απομακρύνεται πάρα πολύ σε συναισθηματικό επίπεδο από το τι ειπώθηκε και διαδραματίστηκε στην προηγούμενη συνεδρία. Αυτό είναι προς όφελός του. Λόγω αυτού, κάνοντας ψυχοθεραπεία δύο ή παραπάνω φορές την εβδομάδα, του δίνεται η δυνατότητα να εμβαθύνει περισσότερο και σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα.

Η μεγαλύτερη συχνότητα συνήθως προσφέρεται και στο να δώσει στον θεραπευόμενο μια αίσθηση μεγαλύτερης ασφάλειας και εμπιστοσύνης προς την ίδια την διαδικασία της ψυχοθεραπείας.

Εικόνα ρολογιού: FreeDigitalPhotos.net

Διαδικτυακή Online ψυχοθεραπεία

Ψυχολογος online από Θεσσαλονίκη

Σε ποιους χρησιμεύει;
Σε τι δυσκολίες μπορεί να βοηθήσει; Πώς λειτουργεί; Τι χρειάζομαι για τις συνεδρίες online και ποιος θα με βοηθήσει με τα τεχνικά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν;

Στείλτε μήνυμα

Ψυχαναλυτική ψυχoθεραπεία

Στείλε μήνυμα