Πώς ακούμε – η τέχνη του να ακούς

Επικοινωνία στις σχέσεις Πώς να ακούμε

Η στάση μου ως συνομιλητής. Δείχνω περιέργεια και ενδιαφέρον, αφουγκράζομαι, ρωτώ και διευκρινίζω, σιωπώ και δίνω χώρο· σημαντικό μάθημα για τα παιδιά μας.

Στείλε μήνυμα