ψυχολόγος Θεσσαλονίκη Ειρήνη Μπακοπούλου Ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία

Η ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία σε σχέση με άλλες ψυχοθεραπείες

Μία από τις ιδιαιτερότητες της ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπείας είναι ότι ασχολείται με το ασυνείδητο. Συνεπώς η κατανόηση των πιέσεων που αυτό ασκεί στην σκέψη, την αντίληψη…